torsdag 14 maj 2009

...också vädret...?

Bah!

Det är ju allmänt känt att man i dagens samhälle inte behöver vara särdeles
kunnig i det svenska språket för att bli journalist. Detta i kombination
med att korrekturläsarna har rätt stora mängder text att plöja igenom varje
dag gör att det titt som tätt slinker igenom felaktigheter. Trist men på
ett principiellt plan förståeligt.

Att man inom reklambranschen släpper igenom språkgrodor är svårare att
förstå.

Reklam är inget som produceras över en natt. Man får dessutom hoppas att
det går igenom ett antal granskande ögon, både hos kunden och reklambyrån.
(Hur locum-reklamen för ett antal år sedan kunde slinka igenom alla dessa
kontrollmekanismer är och förblir en gåta...)

Att då släppa igenom ovanstående text anser jag vara på gränsen till
tjänstefel.

Vadå "också vädret"?! Visst, försök övertala mig om att den fullständiga
meningen som de har kapat lyder "detta gäller också vädret". Ni kommer inte
att lyckas.

Denna reklam bygger på igenkänning. Man har plitat ner ett antal i
nyhetsuppläsningar vanligen förekommande fraser.

Det reklammakarna försökt göra är att skriva standardfrasen "och så
vädret". De har misslyckats. Skändligen.

Inga kommentarer: